Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Η παρούσα έκδοση της εφαρμογής περιλαμβάνει 4 Προγράμματα σε 1 πακέτο:

 1. ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΑ: Διαχείριση Απλογραφικών Βιβλίων (Έσοδα-Έξοδα) Δείτε Demo…
 2. ΕΝΤΥΠΑ: Αυτόματη συμπλήρωση Εντύπων (Φ2, Ε3, Ν, Ειδικά Έντυπα, κτλ.) Δείτε Demo…
 3. ΠΑΓΙΑ: Πλήρης Διαχείριση Παγίων (Αγορά, Πώληση, Καρτέλες Παγίων, Διακανονισμός Φ.Π.Α., κτλ.) Δείτε Demo…
 4. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ: Πλήρης Διαχείριση αξιογράφων

Λειτουργεί και μετά τη λήξη της συνδρομής!

 • Το πρόγραμμα λειτουργεί πλήρως, μέχρι και ένα μήνα μετά τη λήξη των συνδρομών σας.
 • Αν καθυστερήσετε περισσότερο από ένα μήνα διακόπτεται μόνο η λειτουργία εισαγωγής και τροποποίησης παραστατικών. Όλα τα άλλα χαρακτηριστικά λειτουργούν κανονικά, μπορείτε δηλαδή να υποβάλετε Φ2, ΜΥΦ, Ε3, Ν, να τυπώσετε τα βιβλία σας κτλ.
 • Μπορείτε να διατηρήσετε το ηλεκτρονικό σας αρχείο, ακόμη και αν διακόψετε οριστικά τη συνδρομή σας.

Σύγχρονο Σύστημα Εισαγωγής Παραστατικών στα βιβλία Εσόδων-Εξόδων:

 • ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ: Σύστημα αυτοελέγχου έναντι λαθών πληκτρολόγησης κατά την εισαγωγή των παραστατικών. Δεν μπορεί να γίνει ούτε 0,01€ λάθος! Δείτε περισσότερα
 • Υψηλή ταχύτητα εισαγωγής παραστατικών.
 • Ταυτόχρονη εμφάνιση όλων των παραστατικών στην οθόνη!
 • Ενιαίο αρχείο Πελατών/Προμηθευτών, κοινό για όλες τις οντότητες. Κάθε Πελάτης/Προμηθευτής καταχωρείται μόνο μία φορά!

Άλλα Αξιοσημείωτα Τεχνικά Χαρακτηριστικά της Εφαρμογής:

 • Αυτόματη δημιουργία Καρτέλας Παγίου και εύκολο σύστημα διαχείρισης παγίων. Δείτε Περισσότερα…
 • Αναζήτηση παραστατικών με πολλαπλά και συνδυαζόμενα κριτήρια.
 • Αυτόματη Ενημέρωση και Παραγωγή ΜΥΦ χωρίς περιττές εγγραφές.
 • Ιδανικά εύκολος υπολογισμός Prorata και Διακανονισμός ΦΠΑ Παγίων βάσει της Prorata. Δείτε Περισσότερα…
 • Αυτόματη Ενημέρωση Καρτέλας Πελάτη/Προμηθευτή
 • Αναζήτηση παραστατικών με ποσό (Καθαρό, Μικτό, ΦΠΑ) ακόμη και συνδυαστικά για περισσότερες από μία εγγραφές
 • Πρωτοβάθμιος και Δευτεροβάθμιος Έλεγχος Διπλοεγγραφών με πολλαπλά κριτήρια
 • Δημιουργία Βεβαιώσεων Αποδοχών
 • Δημιουργία Βεβαιώσεων Παρακράτησης Φόρου
 • Έντυπο Ε3 έκδοσης 2017
 • Έντυπο Φορολογικής Αναμόρφωσης έκδοσης 2017
 • Έντυπο Ν έκδοσης 2017
 • Οργάνωση των παραστατικών σε αυτοτελείς ομάδες, με την Τεχνολογία Batch, όπως στα μεγάλα Μηχανογραφικά Κέντρα.
 • Όλες οι εκτυπώσεις έχουν ρυθμιστεί έτσι ώστε να χωράνε πλήρως σε σελίδα Α4.
 • Αρχείο Αποδείξεων Είσπραξης, Παρακρατηθέντων Φόρων, Χαρτοσήμων

Επιπλέον Χαρακτηριστικά της Εφαρμογής:

 • Έλεγχος ημερομηνίας, ανάλογα με την επιθυμία του χρήστη, προς αποφυγή λάθους εισαγωγής
 • Εξαγωγή όλων των εκτυπώσεων σε PDF ή Word ή Excel
 • Άντληση Βασικών Στοιχείων Μητρώου από την ΓΓΠΣ
 • Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Β6) σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. (Ν.4308/14)
 • Προσάρτημα σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
 • Βιβλία Εισπράξεων-Πληρωμών, βάσει ΠΟΛ 1214 (Ειδικό καθεστώς καταβολής Φ.Π.Α. κατά τον χρόνο της είσπραξης του παραστατικού)
 • Αντιγραφή Λογιστικού Σχεδίου: Όταν δημιουργείτε έναν νέο πελάτη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα λογιστικό σχέδιο από κάποιον άλλο πελάτη σας, τροποποιώντας το εκεί που θεωρείτε αναγκαίο.
 • Υποστήριξη/Εκτύπωση Barcodes Παγίων
 • Υποστήριξη και της μερικής πώλησης παγίου
 • Αυτόματη δημιουργία Αρχείου Ενσώματων και άυλων Περιουσιακών Στοιχείων (Μητρώο Παγίων)
 • Διαχείριση Αξιογράφων
 • Έλεγχος Συνεχόμενης Αρίθμησης Παραστατικών
 • Στατιστικά στοιχεία βάσει  των βιβλίων Εσόδων-Εξόδων
 • Αυτόματα τοπικά Backup και αυτόματα Backup στο Cloud
 • Δυνατότητα εισαγωγής των παραστατικών από τον χώρο του πελάτη μέσω αρχείων Batch.
 • Αυτόματη δημιουργία καταστάσεων ΜΥΦ (Πελατών-Προμηθευτών)
 • Αυτόματη δημιουργία καταστάσεων CAS (Εισπράξεις-Πληρωμές όσων έχουν ενταχθεί στο Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α.)
 • Αυτόματη παραγωγή του Ειδικού Στοιχείου Αυτοπαράδοσης
 • Διαχείριση Υποκαταστημάτων με ή χωρίς λογιστική αυτοτέλεια
 • Διαχείριση Ταμειακών Μηχανών.
 • Ενσωματωμένη αναζήτηση Κ.Α.Δ.
 • Καταμέτρηση Δακτυλισμών (μέτρηση παραγωγικότητας του χειριστή σε πραγματικό χρόνο)
 • Ενσωματωμένος Browser για γρήγορη πλοήγηση στο διαδίκτυο
 • Αποστολή SMS και Email

Video Demo Arbitrans

Δείτε ένα σύντομο Video Demo

Έσοδα-Έξοδα

Δείτε ένα σύντομο Video Demo

Φορολογικά Έντυπα