Έκδοση 5.1.0.0

Στην έκδοση 5.1.0.0 του προγράμματος, προστέθηκαν τα εξής: Δημιουργία του αρχείου Excel για τη υποβολή των βεβαιώσεων αποδοχών από επιχειρηματική δραστηριότητα Βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου Αλλαγές στην εισαγωγή παραστατικών για διευκόλυνση των βεβαιώσεων αποδοχών Νέο έντυπο Ε3 (έκδοση 2017) Νέο έντυπο φορολογικής

Δημοσιεύτηκε στο Έκδοση 5, Ημερολόγιο Updates

Έκδοση 5.0.0.0

Στην έκδοση 5.0.0.0 του προγράμματος, προστέθηκαν τα εξής: Αλλαγή των όρων στης αδείας χρήσης. Αυτόματη πληκτρολόγηση κατά την υποβολή του Φ2 Αλλαγή της φόρμας των ταμειακών μηχανών Τροποποιήσεις στη μορφή των εκτυπώσεων. Μαζική διαγραφή εγγραφών και παραστατικών. Επιλογή φακέλου αποθήκευσης των

Δημοσιεύτηκε στο Έκδοση 5, Ημερολόγιο Updates