Έκδοση 4.2.0.0

Στην έκδοση 4.2.0.0 του προγράμματος, προστέθηκαν τα εξής: Διορθώσεις: α. Αντιγραφή στοιχείων με το * β. Διαγραφή παραστατικού στη φόρμα Εξόδων γ. Εκτυπώσεις γενικών συνόλων στις ΜΥΦ Προσθήκη νέων δυνατοτήτων στη φόρμα των ΜΥΦ Ειδοποίηση πριν τη λήξη των συνδρομών Για

Δημοσιεύτηκε στο 4.2, Ημερολόγιο Updates

Έκδοση 4.1.0.0

Στην έκδοση 4.1.0.0 του προγράμματος, προστέθηκαν τα εξής: Ενσωμάτωση πρωτοκόλλου επικοινωνίας TLS 1.2. για σύνδεση με τη Γ.Γ.Π.Σ. Μαζική αντικατάσταση του είδους του παραστατικού Προστέθηκαν νέες δυνατότητες στη φόρμα δημιουργίας των ΜΥΦ και βελτιώθηκε η εμφάνιση των  εκτυπώσεων. Νέα καρτέλα Πελάτη/Προμηθευτή για

Δημοσιεύτηκε στο 4.1, Ημερολόγιο Updates

Μεταστοιχεία

This site is using the Seo Wizard plugin created by http://seo.uk.net/