Έκδοση 5.4.0.0

Στην έκδοση 5.4.0.0 του προγράμματος, προστέθηκαν τα εξής: Προστέθηκε η δυνατότητα της αλλαγής των συντελεστών ΦΠΑ απευθείας από των χρήστη Κατά την εισαγωγή των ειδών, προστέθηκε η δυνατότητα εμφάνισης στην οθόνη των κωδικών του εντύπου Ε3 Η φόρμα επιλογής της στήλης

Δημοσιεύτηκε στο Έκδοση 5, Ημερολόγιο Updates

Έκδοση 5.3.0.0

Στην έκδοση 5.3.0.0 του προγράμματος, προστέθηκαν τα εξής: Η δυνατότητα στα έντυπα Φ4 και Φ5 να γίνεται διαχωρισμός των ενδοκοινοτικών συναλλαγών σε «Παραδόσεις», «Τριγωνικές» και «Υπηρεσίες» κατευθείαν μέσα από τα βιβλία. Η μέθοδος υποστήριξης των ενταγμένων στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 39Β,

Δημοσιεύτηκε στο Έκδοση 5, Ημερολόγιο Updates