Εκπτώσεις και Ευκαιρίες

1. Αγορά του προγράμματος από 1η Απριλίου μέχρι και 30η Νοεμβρίου

Διαπιστώσαμε ότι οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι για την αγορά του Arbitrans, προτίθενται να το χρησιμοποιήσουν από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Προκειμένου να μπορούν να το αποκτήσουν άμεσα, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, η συνδρομή, για κάθε αγορά που γίνεται από 1ης Απριλίου μέχρι και 30η Νοεμβρίου, θα λήγει την 1η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους.

2. Έκπτωση ετήσιας συνδρομής μέχρι και 60 € για κάθε νέο πελάτη που μας προτείνετε

Αν είσαστε ήδη πελάτης μας, θα δικαιούστε έκπτωση 60 €, στην επόμενη ανανέωση της ετήσιας συνδρομής σας, για κάθε πελάτη που μας προτείνετε, αν αυτός προχωρήσει στην αγορά του προγράμματος.

3. Για Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Σχολές δια βίου Μάθησης

Το πρόγραμμα διατίθεται δωρεάν στην Βασική Έκδοση, αποκλειστικά και μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς, με άδεια αορίστου χρόνου και εγκατάστασης σε απεριόριστους υπολογιστές. Η άδεια αυτή περιλαμβάνει Updates και Τηλεφωνική Τεχνική Υποστήριξη.

Τα ενδιαφερόμενα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, κ.τ.λ.) και οι Σχολές δια βίου Μάθησης, σχετικές με τον κλάδο της λογιστικής, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας σχετικά με την διαδικασία που προβλέπεται.

4. Δωρεάν για φοιτητές/σπουδαστές συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

Το πρόγραμμα χορηγείται δωρεάν σε φοιτητές και σπουδαστές συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σε μία Ειδική Έκδοση για διαχείριση μέχρι πέντε οντοτήτωνμη αναβαθμιζόμενη στη Βασική Έκδοση ή στην έκδοση Δικτύου με άδεια χρήσης ενός (1) έτους και εγκατάστασης σε έναν υπολογιστή.

Μετά τον 1ο χρόνο, η Ειδική Έκδοση επιβαρύνεται με ετήσια συνδρομή 60,00€ για τις ενημερώσεις του προγράμματος και την Τεχνική Υποστήριξη.

Σε περίπτωση μη ανανέωσης της ετήσιας συνδρομής, η απλοποιημένη έκδοση καταργείται αυτόματα.

Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται 24% Φ.Π.Α.