Εκπτώσεις και Ευκαιρίες

1. Για Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Σχολές δια βίου Μάθησης

Το πρόγραμμα διατίθεται δωρεάν στην έκδοση Freelancer, αποκλειστικά και μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς, με άδεια αορίστου χρόνου και εγκατάστασης σε απεριόριστους υπολογιστές. Η άδεια αυτή περιλαμβάνει Updates και Τηλεφωνική Τεχνική Υποστήριξη.

Τα ενδιαφερόμενα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, κ.τ.λ.) και οι Σχολές δια βίου Μάθησης, σχετικές με τον κλάδο της λογιστικής, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας σχετικά με την διαδικασία που προβλέπεται από την πολιτική της εταιρείας μας.

2. Δωρεάν για φοιτητές/σπουδαστές συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

Το πρόγραμμα χορηγείται δωρεάν σε φοιτητές και σπουδαστές συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σε μία απλοποιημένη Έκδοση για διαχείριση μέχρι πέντε οντοτήτων, μη αναβαθμιζόμενη σε Freelancer ή Professional, με άδεια χρήσης έως 2 έτη και εγκατάστασης σε έναν υπολογιστή.


Οι ανωτέρω εκπτώσεις ισχύουν επί των αρχικών τιμών και δεν μπορούν να συνδυαστούν με οποιαδήποτε άλλη έκπτωση.

* Μόνο Φοιτητές ΑΕΙ, ΤΕΙ με την επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας.

This site is using the Seo Wizard plugin created by http://seo.uk.net/