Έκδοση Δικτύου (Professional)


 Η Έκδοση Δικτύου είναι ιδανική για λογιστικά γραφεία με περισσότερες από μία θέσεις εργασίας.

Στα τεχνικά της χαρακτηριστικά, πέραν της υποστήριξης του δικτύου, δεν διαφέρει ουσιωδώς από την Βασική Έκδοση.

Σας δίνεται όμως η δυνατότητα, με την Έκδοση Δικτύου, να μπορέσετε να συνδέσετε περισσότερα από ένα μηχανήματα που θα δουλεύουν ταυτόχρονα το ίδιο πρόγραμμα χρησιμοποιώντας την ίδια βάση δεδομένων.

Για να γίνει η εγκατάσταση σε δίκτυο, χρησιμοποιούνται ειδικά εργαλεία παραμετροποίησης που παρέχονται μόνο με την έκδοση δικτύου του προγράμματος και δεν λειτουργούν με τις άλλες εκδόσεις.

Τα Εργαλεία Παραμετροποίησης Δικτύου είναι ανεξάρτητα από το κυρίως πρόγραμμα και περιλαμβάνουν:

Υποστήριξη Τερματικών Μηχανημάτων

(Standard Θέσεις Εργασίας)

Επιπλέον Θέσεις Εργασείας

(Πέραν των παραπάνω 5)


4 Τερματικά + 1 Κεντρικός Υπολογιστής

(Συνολικά 5 Μηχανήματα χωρίς επιπλέον ετήσιο κόστος)

10,00€ /Επιπλέον Θέση Εργασίας /Έτος


Με Δικτυακές Δυνατότητες που ξεχωρίζουν

Τα Εργαλεία Παραμετροποίησης Δικτύου σας προσφέρουν τις εξής δυνατότητες:

  1. Οι Εγγραφές έχουν Ονοματεπώνυμο! Παρακολουθήστε εύκολα και γρήγορα τις εγγραφές που κάνουν οι υπάλληλοί σας. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να δείτε ποιες εγγραφές εισήγαγε ή ενημέρωσε ένας υπάλληλός σας, με δυνατότητα εκτύπωσης της λίστας των εγγραφών.
  2. Περιορισμός αρμοδιοτήτων Υπαλλήλων. Περιορίστε τους υπαλλήλους σας από τη χρήση συγκεκριμένων οντοτήτων. Μπορείτε να ορίσετε ποια ή ποιες οντότητες μπορεί να διαχειρίζεται ο υπάλληλός σας, ενώ παράλληλα έχετε την δυνατότητα να τον περιορίσετε μεμονωμένα στη διαχείριση μόνο των βιβλίων ή μόνο των εντύπων συγκεκριμένων οντοτήτων.
  3. Προστασία από κακόβουλες ή λανθασμένες ενέργειες. Αποσυνδέστε χρήστες από την διαχείριση της οντότητας που επεξεργάζονται σε πραγματικό χρόνο, εάν το θεωρείτε απαραίτητο.

Η πιο εύκολη εγκατάσταση δικτύου

Εγκατάσταση Δικτύου και Δυνατότητες


Τεχνικές Προδιαγραφές Προγράμματος

1. Συμβατό Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 και Windows Servers 2012 ή νεότερο.

2. SQL Server 2008 R2 ή νεότερο (χρησιμοποιείται η EXPRESS έκδοση στην εγκατάσταση του προγράμματος)

3. Excel 2007 ή νεότερο

4. Για ενσύρματο δίκτυο: Ελάχιστη εσωτερική ταχύτητα δικτύου 100 Mbps.

5. Για ασύρματο δίκτυο: Ελάχιστη εσωτερική ταχύτητα δικτύου 150 Mbps.


*Η εγκατάσταση του προγράμματος Arbitrans ή η χρήση του σε τερματικά μηχανήματα με Windows XP δεν υποστηρίζεται.