Βασική Έκδοση (Freelancer)


 Η Βασική Έκδοση είναι ιδανική για λογιστές ή λογιστικά γραφεία με μικρό ή μεγάλο πελατολόγιο.

Για αναβάθμιση στην Έκδοση Δικτύου, καταβάλλεται η διαφορά μεταξύ της Βασικής Έκδοσης και της Έκδοσης Δικτύου.

Σε περίπτωση αναβάθμισης πριν την λήξη της συνδρομής της Βασικής Έκδοσης, η ημερομηνία λήξης της συνδρομής δεν αλλάζει.


Τεχνικές Προδιαγραφές Προγράμματος

1. Συμβατό με Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 και Windows 10.

2. SQL Server 2008 R2 ή νεότερο (χρησιμοποιείται η EXPRESS έκδοση στην εγκατάσταση του προγράμματος)

3. Excel 2007 ή νεότερο


*Η εγκατάσταση του προγράμματος Arbitrans για Windows XP δεν υποστηρίζεται.