Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Arbitrans: 4 Προγράμματα σε 1 πακέτο

 • ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΑ: Διαχείριση Απλογραφικών Βιβλίων (Έσοδα-Έξοδα)
 • ΠΑΓΙΑ: Πλήρης Διαχείριση Παγίων (Αγορά, Πώληση, Καρτέλες Παγίων, Διακανονισμός Φ.Π.Α., κτλ.)
 • ΕΝΤΥΠΑ: Αυτόματη συμπλήρωση Εντύπων (Φ2, Ε3, Ν, Ειδικά Έντυπα, κτλ.)
 • ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ: Πλήρης Διαχείριση αξιογράφων

 Video Demo Arbitrans

Δείτε ένα σύντομο Video Demo Έσοδα-Έξοδα Κατέβασμα Πλήρους Προγράμματος Arbitrans

 


Η παρούσα έκδοση της εφαρμογής περιλαμβάνει 4 Προγράμματα σε 1 πακέτο:

 1. ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΑ: Διαχείριση Απλογραφικών Βιβλίων (Έσοδα-Έξοδα)
 2. ΠΑΓΙΑ: Πλήρης Διαχείριση Παγίων (Αγορά, Πώληση, Καρτέλες Παγίων, Διακανονισμός Φ.Π.Α., κτλ.)
 3. ΕΝΤΥΠΑ: Αυτόματη συμπλήρωση Εντύπων (Φ2, Ε3, Ν, Ειδικά Έντυπα, κτλ.)
 4. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ: Πλήρης Διαχείριση αξιογράφων

Αξιοσημείωτα Τεχνικά Χαρακτηριστικά της Εφαρμογής:

 • Αναζήτηση παραστατικών με πολλαπλά και συνδυαζόμενα κριτήρια.
 • Αναζήτηση παραστατικών με ποσό (Καθαρό, Μικτό, ΦΠΑ) ακόμη και συνδυαστικά για περισσότερες από μία εγγραφές (νέο)
 • Ενιαίο αρχείο Πελατών/Προμηθευτών, κοινό για όλες τις οντότητες. Κάθε Πελάτης/Προμηθευτής καταχωρείται μόνο μία φορά!
 • Διαχείριση εσόδων-εξόδων με ταυτόχρονη εμφάνιση όλων των παραστατικών στην οθόνη!
 • Σύγχρονο και γρήγορο σύστημα Data Entry
 • Πρωτοβάθμιος και Δευτεροβάθμιος Έλεγχος Διπλοεγγραφών με πολλαπλά κριτήρια (νέο)
 • Οργάνωση των παραστατικών σε αυτοτελείς ομάδες, με την Τεχνολογία Batch, όπως στα μεγάλα Μηχανογραφικά Κέντρα.
 • Όλες οι εκτυπώσεις έχουν ρυθμιστεί έτσι ώστε να χωράνε πλήρως σε σελίδα Α4.
 • Αρχείο Αποδείξεων Είσπραξης, Παρακρατηθέντων Φόρων, Χαρτοσήμων

Επιπλέον Χαρακτηριστικά της Εφαρμογής:

 • Διακανονισμός ΦΠΑ παγίων
 • Αυτόματη δημιουργία Καρτέλας Παγίου
 • Έλεγχος ημερομηνίας, ανάλογα με την επιθυμία του χρήστη, προς αποφυγή λάθους εισαγωγής
 • Εξαγωγή όλων των εκτυπώσεων σε PDF ή Word ή Excel
 • Υπολογισμός Prorata και διακανονισμός ΦΠΑ Παγίων βάσει της Prorata
 • Άντληση Βασικών Στοιχείων Μητρώου από την ΓΓΠΣ
 • Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Β6) σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. (Ν.4308/14)
 • Προσάρτημα σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
 • Βιβλία Εισπράξεων-Πληρωμών, βάσει ΠΟΛ 1214 (Ειδικό καθεστώς καταβολής Φ.Π.Α. κατά τον χρόνο της είσπραξης του παραστατικού)
 • Αντιγραφή Λογιστικού Σχεδίου: Όταν δημιουργείτε έναν νέο πελάτη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα λογιστικό σχέδιο από κάποιον άλλο πελάτη σας, τροποποιώντας το εκεί που θεωρείτε αναγκαίο.
 • Υποστήριξη/Εκτύπωση Barcodes Παγίων
 • Υποστήριξη και της μερικής πώλησης παγίου
 • Αυτόματη δημιουργία Αρχείου Ενσώματων και άυλων Περιουσιακών Στοιχείων (Μητρώο Παγίων)
 • Διαχείριση Αξιογράφων
 • Έλεγχος Συνεχόμενης Αρίθμησης Παραστατικών
 • Στατιστικά στοιχεία βάσει  των βιβλίων Εσόδων-Εξόδων
 • Αυτόματα τοπικά Backup και αυτόματα Backup στο Cloud
 • Δυνατότητα εισαγωγής των παραστατικών από τον χώρο του πελάτη μέσω αρχείων Batch.
 • Αυτόματη δημιουργία καταστάσεων ΜΥΦ (Πελατών-Προμηθευτών)
 • Αυτόματη δημιουργία καταστάσεων CAS (Εισπράξεις-Πληρωμές όσων έχουν ενταχθεί στο Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α.)
 • Αυτόματη παραγωγή του Ειδικού Στοιχείου Αυτοπαράδοσης
 • Διαχείριση Υποκαταστημάτων με ή χωρίς λογιστική αυτοτέλεια
 • Διαχείριση Ταμειακών Μηχανών.
 • Ενσωματωμένη αναζήτηση Κ.Α.Δ.
 • Καταμέτρηση Δακτυλισμών (μέτρηση παραγωγικότητας του χειριστή σε πραγματικό χρόνο)
 • Ενσωματωμένος Browser για γρήγορη πλοήγηση στο διαδίκτυο
 • Αποστολή SMS και Email

Video Demo Arbitrans

Δείτε ένα σύντομο Video Demo Έσοδα-Έξοδα Κατέβασμα Πλήρους Προγράμματος Arbitrans

 

This site is using the Seo Wizard plugin created by http://seo.uk.net/