Έκδοση 5.3.0.0

Στην έκδοση 5.3.0.0 του προγράμματος, προστέθηκαν τα εξής: Η δυνατότητα στα έντυπα Φ4 και Φ5 να γίνεται διαχωρισμός των ενδοκοινοτικών συναλλαγών σε «Παραδόσεις», «Τριγωνικές» και «Υπηρεσίες» κατευθείαν μέσα από τα βιβλία. Η μέθοδος υποστήριξης των ενταγμένων στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 39Β,

Δημοσιεύτηκε στο Έκδοση 5, Ημερολόγιο Updates

Έκδοση 5.2.0.0

Στην έκδοση 5.2.0.0 του προγράμματος, προστέθηκαν τα εξής: Αρχεία Batch: Συμπληρώθηκαν οι ελλείψεις που υπήρχαν στην έκδοση 5.1 Ηλεκτρονική πληκτρολόγηση κατά την υποβολή του Ε3 Επιπλέον δυνατότητα στην αλλαγή του προεπιλεγμένου τρόπου πληρωμής Προστέθηκε η δυνατότητα εισαγωγής και χρήσης των κωδικών

Δημοσιεύτηκε στο Έκδοση 5, Ημερολόγιο Updates