Εκπτώσεις και Ευκαιρίες

1. Για Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Σχολές δια βίου Μάθησης

Το πρόγραμμα διατίθεται δωρεάν στην Βασική Έκδοση, αποκλειστικά και μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς, με άδεια αορίστου χρόνου και εγκατάστασης σε απεριόριστους υπολογιστές. Η άδεια αυτή περιλαμβάνει Updates και Τηλεφωνική Τεχνική Υποστήριξη.

Τα ενδιαφερόμενα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, κ.τ.λ.) και οι Σχολές δια βίου Μάθησης, σχετικές με τον κλάδο της λογιστικής, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας σχετικά με την διαδικασία που προβλέπεται από την πολιτική της εταιρείας μας.

2. Δωρεάν για φοιτητές/σπουδαστές συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

Το πρόγραμμα χορηγείται δωρεάν σε φοιτητές και σπουδαστές συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σε μία Ειδική Έκδοση για διαχείριση μέχρι πέντε οντοτήτωνμη αναβαθμιζόμενη στη Βασική Έκδοση ή στην έκδοση Δικτύου με άδεια χρήσης ενός (1) έτους και εγκατάστασης σε έναν υπολογιστή.

Μετά τον 1ο χρόνο, η Ειδική Έκδοση επιβαρύνεται με ετήσια συνδρομή 40,00€ για τις ενημερώσεις του προγράμματος και 20,00€ για Τηλεφωνική Τεχνική Υποστήριξη.

Σε περίπτωση μη ανανέωσης της ετήσιας συνδρομής, η απλοποιημένη έκδοση καταργείται αυτόματα.

Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται 24% Φ.Π.Α.